Bảo trì Hạ tầng Công nghệ Thông tin

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn & Hỗ trợ trước bán hàng;
 • Cài đặt;
 • Hỗ trợ phần cứng/ phần mềm của các nhà cung cấp;
 • Help Desk;
 • Hạ tầng cơ sở mạng;
 • Hỗ trợ On-site.
 • Thiết kế, triển khai giải pháp tối ưu, dễ dàng mở rộng, bổ sung, thay đổi khi cần thiết.
 • Tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành hệ thống.
 • Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện với nhiều cấp độ cho khách hàng lựa chọn.
 • Computer Networking: LAN, TEL, configure network devices
 • Tích hợp hệ thốngg: Triển khai mạng LAN, cấu hình máy chủ, camera bảo mật, hội nghị nghe/ nhìn.
 • Máy tính ảo: Cloud computing, máy chủ ảo.
 • An ninh mạng: Firewall, IPs, Antivirus
 • Mạng không dây: Implementing Access point.