Giải pháp chấm công cho văn phòng cao tầng

Các doanh nghiệp trong cao ốc văn phòng tưởng chừng việc chấm công là đơn giản khép kín nhưng thực tế lại không phải vậy.

giải pháp máy chấm công

Những doanh nghiệp này có những đặc thù riêng, và đòi hỏi Giải Pháp Máy Chấm Công phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Kết hợp với việc kiểm soát ra vào, những nhân viên muốn ra vào văn phòng đều phải cần quét thẻ/ vân tay, tránh người lạ tự ý đột nhập
  • Phần mềm Máy Chấm Công phải đủ thông minh để lọc đi các dữ liệu thừa, do hàng ngày có nhiều lượt ra vào của một người
  • Thiết bị được thiết kế đẹp để nâng cao hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng
  • Đi kèm phần mềm chấm công cho văn phòng, đáp ứng được yêu cầu chấm công nhưng chi phí phải tối thiểu
  • Có thể tích hợp với các phần mềm quản lý nhân sự, như SAP, Oracle
  • … và một số yêu cầu khác.