Được lấy cảm hứng từ dấu ấn lịch sử khi Vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La, sau chuyển thành Thăng Long ( Hà Nội). Trải qua hơn 1000 năm văn hiến lịch sử với 8 Triều Vua, 2 Triều Chúa, và các thời kỳ giao thoa văn hóa khác nhau cho đến Hà Nội ngày nay, những tinh hoa văn hóa về ẩm thực, không gian, con người của đất nước Việt Nam vẫn còn được gìn giữ nhưng ít nhiều đã bị mai một.

Nhà Hàng Thành Cổ – Nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển những nét tinh hoa trong văn hóa ẩm thực phục vụ Vua Chúa xưa, để thực khách không chỉ của Việt Nam mà còn các du khách Quốc tế có cơ hội được trải nghiệm một cách chân thực nhất.